รถตัดอ้อย

SM200C

มีความคล่องตัวในพื้นที่แปลงขนาดเล็ก เนินและภูเขา สามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้ทุกสภาพ เช่น อ้อยล้มมาก อ้อยล้มปานกลาง และอ้อยลำต้นตรง

SM200 PREDATOR

สามารถเดินทางไปในไรอ้อยที่มีขนาดเล็ก-กลาง ในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว ถูกออกแบบให้สามารถเก็บเกี่ยวต้นอ้อย จัดเก็บไว้ในตะกร้า 

SM200 SUPERSPEED

เหมาะสำหรับแปลงไร่อ้อยขนาดใหญ่ สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง 50-70 กิโลเมตร/ชั่วโมง สามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้ 150-300 ตันต่อวัน 

SM200 New Series

COMING SOON