วิสัยทัศน์ของประธาน

อยากให้ชาวไร่อ้อย กินดีอยู่ดี มีกินมีใช้ มีเหลือเก็บ เราอยู่ได้ เขาอยู่ได้ เติบโตไปพร้อมๆ กัน

เติบโตมากับชาวไร่อ้อยโดยกำเนิด รับรู้ปัญหาของชาวไร่อ้อย และนำปัญหาต่างๆ เหล่านั้นมาพัฒนา เครื่องจักรกลทางการเกษตรให้เหมาะสมกับทุกๆด้านของชาวไร่อ้อยไทย

คุณสามารถ ลี้ธีระนานนท์
ประธานกรรมการบริหาร

การเติบโต
Way of Samart

สินค้าของเรา

รถตัดอ้อย

รถคีบอ้อย

บทบาทของรถคีบอ้อยและรถตัดอ้อยในอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาล มีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นทุกวัน เนื่องจากสามารถทุ่นแรงเกษตรกรและทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนได้ และในตลาดต่างประเทศ รถคีบอ้อยและรถตัดอ้อยของสามารถเกษตรยนต์ ผู้ผลิตสัญชาติไทย ถือเป็นที่ยอมรับอย่างมากจากสมรรถนะที่ดี ผสมผสานทั้งความคงทนและเทคโนโลยีเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของสามารถเกษตรยนต์ มุ่งเน้นหลักการทำงานและบริหาร คือ ”สินค้ามีคุณภาพ” “มีประสิทธิภาพสูงสุด” และ “คุ้มค่าต่อการลงทุน”

ศรีนวล ลี้ธีระนานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ติดต่อเรา

บริษัท สามารถเกษตรยนต์ จำกัด

ที่อยู่: 184 หมู่ 11 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 ประเทศไทย
โทร: +6656452222
มือถือ: +66973916982, +66625955363
อีเมล์: sale.samartsn@gmail.com, chanin.smky@gmail.com