ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

บริษัท สามารถเกษตรยนต์ จำกัด

ที่อยู่: 184 หมู่ 11 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 ประเทศไทย
โทร: +6656452222, +66973916982
มือถือ: +66973916982, +66625955363
อีเมล์: sale.samartsn@gmail.com, srinauls@hotmail.com,      chanin.smky@gmail.com

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

คุณไพโรจน์ เจียมสมัย(กิ่ง)
ตัวแทนพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่: 90 หมู่ 7 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ประเทศไทย
โทร: 042399227
อีเมล์: srinauls@hotmail.com

ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ

Indonesia

ที่อยู่: PT.Hexa International
JI K.S. TUbun Raya No.23 JARKARTA Pusat Indonesia
โทร: (62)215482191
อีเมล์: hexa@hexa-internation.com

Philippines

Vince Diy
WCD International Trading Corporation

ที่อยู่: 204 Sunrise Condominium
226 Ortigas Avenue, San Juan,
Metro Manila 1502 Philippines
อีเมล์: vince@wcd-international.com