รถคีบอ้อย

SM 97

สามารถทำงานได้ 80 ตันต่อวัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอ้อย) ความเร็วยกสูงสุด 7 วินาที/ครั้ง สามารถถอดอุปกรณ์รถคีบออกและนำรถไถไปใช้งานอื่นๆ ได้

SM 95T

สามารถทำงานได้ 170 ตันต่อวัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอ้อย) ความเร็วยกสูงสุด 5 วินาที
สามารถติดตั้งได้บนแทรกเตอร์ฟอร์ดทุกรุ่น