สามารถเกษตรยนต์ เปิดตัว “SM200 Predator” ชูจุดแข็งความเร็วสูง ขนส่งเยี่ยม ตอบโจทย์ชาวไร่อ้อย

“SM200 Predator รถเกี่ยวอ้อยรุ่นล่าสุด พัฒนาโดย สามารถเกษตรยนต์”

โดยปรกติแล้ว รถตัดอ้อยจะมีราคาสูงและมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน บางครั้งการย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ไประหว่างแปลงก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมาและกลายเป็นเรื่องยากลำบากของชาวไร่อ้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถเกษตรยนต์ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับชาวไร่อ้อยได้
 
ในงานมหกรรมจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Sugarex 2022 ที่จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถเกษตรยนต์ ได้เปิดตัวรถตัดอ้อยรุ่นล่าสุด นั่นคือ SM-200 Predator ซึ่งได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยโดยบริษัทคนไทย โดยชื่อรุ่น Predator บ่งบอกถึงสมรรถนะในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทั้งในแปลงไร่อ้อยและท้องถนน