จากใจผู้บริหาร

ยินดีต้อนรับทุกท่านเว็บไซต์ของสามารถเกษตรยนต์
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์ของเราจะนำคุณประโยชน์แก่ผู้เข้าชม

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันประชากรบนโลกเพิ่มมากขึ้นแต่พื้นที่ทางการเกษตรลดน้อยลงกว่าเดิม จำเป็นอย่างยิ่งที่การต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรและพื้นที่เพื่อให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมองย้อนกลับไปว่าเกษตรกรไทยได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรและพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามพื้นที่นั้นๆแล้วหรือยัง ด้วยปัจจัยหลักคือปริมาณน้ำที่แปรผันแต่ละฤดูกาล ทำให้ระยะเวลาในการเพาะปลูกพืชผลผลิตนั้นมีจำกัดมากขึ้น เกษตรกรจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องหาเครื่องมือมี่มารองรับปัจจัยที่แปรผันเพื่อให้การเพาะปลูกนั้นเป็นไปตามฤดูกาลทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สามารถเกษตรยนต์ ผลิตเครื่องมือการเกษตรด้วยความใจรักและมุ่งมั่นในการคิดค้นเพื่อให้ได้เครื่องมือการเกษตรอย่างไม่หยุดยั้งและให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทั้งนประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุด เราเชื่อมั่นเสมอมาว่าการเครื่องจักรกลการเกษตรจะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรทั้งปัจจุบันและในระยะยาว ซึ่งจะทำให้ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถพึ่งพาตัวเองได้

สามารถ ลี้ธีระนานนท์
CEO & Managing Director, Samartkasetyon Co.,LTD.

ประวัติความเป็นมา

2533

ร้านเกษตรยนต์คือจุดเริ่มต้นของ สามารถเกษตรยนต์โดยการนำของ นายบุญชู แจ้งสว่าง ผุ้ก่อตั้งโรงกลึงขนาดเล็ก มีคนงานประมาณ 5 คน

2538

ก่อตั้งโรงงานผลิตรถคีบอ้อยแห่งแรก ในประเทศไทย โดยการนำของ คุณ สามารถ ลี้ธีระนานนท์ บนพื้นที่ 4.5 ไร่ คนงานจำนวน 40 คน เป็นโรงงาน ผลิตรถตัดอ้อยทั้งคีบหน้าและคีบหลัง และได้รับการตอบรับในตัวสินค้าเป็น อย่างดีทั้งในด้านความแข็งแรง ทนทาน และใช้งานง่าย ทำให้รถคีบทั้งสองรุ่นได้ รับความนิยมอย่างรวดเร็วและสามารถ ครองตลาดได้ 100 %

2545

การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งทำให้สามารถ เกษตรยนต์ทำการพัฒนาร่วมกับบริษัท ญี่ปุ่นทำการผลิตรถตัดอ้อยซึ่งเป็นรถตัด อ้อยขนาดเล็กที่สุดและทำงานได้ดีใน ระดับหนึ่ง

2551

ด้วยความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ทำ ให้สามารถเกษตรยนต์สามารถคิดค้นรถ ตัดขนาดใหญ่โดยใช่ชื่อ รุ่น SM-205 จัดจำหน่ายในภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีแปรงไร่อ้อยขนาดใหญ่และอ้อยล้ม จำนวนมาก

2552

การเปิดตลาดต่างประเทศได้เริ่มต้นขึ้น ด้วยการเปิดตัวรถตัดขนาดกลาง SM-150TB ด้วยแรงม้า 160 แรงม้าและมีการขยายโรงงาน เพิ่มขึ้นบนพื้นที่ 4.5 ไร่ ซึ่งรถตัดอ้อยรุ่นนี้ มีความเหมาะสมทั้งในรูปแบบขนาดและ สมถะภาพอ้อยขนาดกลางและเล็กทั้งในและต่างประเทศโดยทำการส่งออกไป ประเทศ อินเดีย อินโดนีเชีย บราซิล กัมพูชา

2554

คุณสามารถ ลี้ธีระนานนท์ ได้รับรางวัลที่1 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ สำหรับกลไกชุดเก็บเกี่ยวรถตัดอ้อย

2555

สามารถเกษตรยนต์ได้รับประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภาเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู เกียรติในฐษนะผู้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ต่อสังคม อย่างเป็นรูปธรรม

2556

คุณสามารถ ลี้ธีระนานนท์ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นแห่งปี จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระปรมราชูปถัมภ์

2558 - ปัจจุบัน

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งรถตัดรุ่น SM-200 รถตัดที่มีการปรับปรุงรูปลักษณ์และ ศักยภาพให้สามารถตัดอ้อยได้ในทุก สถานภาพ อ้อยล้ม อ้อยตั้ง อ้อยที่อยู่บนเนินเขา และเรายังไม่หยุดยั้งในการคิดค้นและพัฒนาเครื่องมือการเกษตร

ปณิธานของเรา

4C

Corporate

Consider

Consult

Close relative

C1

Corporate

ร่วมกันกับทีมงานสร้างสรรค์เครื่องมือการเกษตรให้ดีที่สุด

C2

Consider

ความคิดและความต้องการ จากชาวไร่และทีมงานมีผลต่อทุกชิ้นงานและใส่ใจในความต้องการของทุกฝ่าย

C3

Consult

ให้คำปรึกษากับลูกค้าที่มีปัญหาในการใช้เครื่องมือหรือเครื่องมือไม่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

C4

Close Relative

ให้ความไว้วางใจ
ได้ดั่งญาติ
ซื่อสัตย์คือปฎิธานของเรา

© 2018 Samartkasetyon All rights reserved.